ขอนแก่น เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

19 ต.ค.2561 ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น    นายสันติ    เหล่าบุญเสงี่ยม    รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP...

ประชุมติดตามงาน โครงการ OTOP นวัตวิถึ ขอนแก่น

20 กค 2561  เวลา 09.00 น.   นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น   ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมออคิด โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร...

ขอนแก่น พร้อม หนุนชุมชนจัดท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์   จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจกลไก  สนับสนุนระดับจังหวัดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี...