ภาคเอกชนและ นศ.มข.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลาย ในภาคอีสาน

ภาคเอกชนและ นศ.มข.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลาย ในภาคอีสาน ตามที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเกิดจากอิทธิพลของพายุ “โมดุล”...