ทีม ฟุตบอลจากอุดร แชมป์ฟุตบอลเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่สนาม ฟุตบอล เมเจอร์อารีน่า จังหวัดขอนแก่น สมาคม สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ได้จัดงาน เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1...

สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน รับมอบใบสำคัญแสดงการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด...