พล.ม.3″หว่านปอเทือง หวังให้เหลืองอร่ามในวันพ่อ

พล.ม.3"หว่านปอเทือง หวังให้เหลืองอร่ามในวันพ่อ กองพลทหารม้าที่ ๓ จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อให้เหลืองอร่ามใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม ที่ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ (พล.ม.3)ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง...

ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมาก

ดอกปอเทือง

ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว...