ตำรวจภูธรภาค4 คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในช่วงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ตำรวจภูธรภาค4 คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในช่วงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564 สั่งทุกโรงพักในพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด...