ตลาดชุมชนบ้านโคกงาม

ตลาดนัดบ้านโคกงาม เป็นตลาดนัดชุมชน ที่ชาวบ้านนำสินค้า จากชุมชน ของป่า ที่หาได้จากธรรมชาติ มาวางขาย  โดยมีชาวบ้านจากหมู่บ้านโคกงาม   บ้านปากช่อง บ้านคำหญ้าแดง  อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีอาณาบริเวณ...

ตลาดชุมชนบ้านโคกงาม

ของกินมากมาย อาหารป่า  ของกินธรรมชาติจากป่า โดยชาวบ้านมาวางขาย  เปิดทุกวันอาทิตย์ ที่บ้านโคกงาม อ.บ้านฝ่าง จ.ขอนแก่น ทางไปหินช้างสี...