งานตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่นปีการผลิต 25561/62

11 ธันวาคม 2561 ขอนแก่นจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 25561/62 ที่ธกส สาขาตลาดกลางสินค้าการเกษตร อำเภอเมือง; จังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...