ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ  ภายใต้โครงการนวัตกรรมแดนเนรมิตออทิสติกขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก...