แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้พอเพียงที่ขอนแก่น แก้ปัญหาพื้นที่น้ำเสียให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธนาคารอาหารที่สำคัญของจังหวัด

แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้พอเพียงที่ขอนแก่น แก้ปัญหาพื้นที่น้ำเสียให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธนาคารอาหารที่สำคัญของจังหวัด วันที่ 24 พ.ย. 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น...