ชาวบ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์

ชาวบ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานพิธีเสียเคราะห์แบบอีสานดั้งเดิม ภายใต้วิถีใหม่ห่างไกลโควิด 19 ชาวบ้านในตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...