ขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

ขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” วันที่ 8 สิงหาคม 2561  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่...

ขอนแก่น เปิดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมต้นไม้ใหญ่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสุชัย บุตรสาระ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี   “ต้นยางนาใหญ่” จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม...