ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงาน  บริษัท    อสมท  จำกัด  มหาชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ  อสมท ร่วมใจปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29...