คลิป อีกมุมหนึ่งของบึงทุ่งสร้าง

ในช่วงนี้ จังหวัดขอนแก่น เชิญเที่ยวชมงานมหัศจรรย์พรรณไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  17 ธันวาคม 2560  – 3  มกราคม 2561      ตั้งแต่      เวลา 08.00 ถึง  20.00 น.  ณ  บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง   แต่อีกมุมหนึ่งของบึงทุ่งสร้าง...