Taxi ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19

ขอนแก่นสร้างความมั่นใจผู้เดินทาง รณรงค์แท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19 2 ก.พ. 64   ที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานแท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ...

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอขอบคุณนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้การสนับสนุนจังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอด

รมต คมนาคมผลักดันงบฯปี 62 มาเป็นงบปี 61 กว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสนามบินขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย  นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย...