แบงก์ออมสิน เป็นเจ้าภาพ งานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ ธนาคารออมสิน ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 / 2562 โดยครั้งนี้มี ธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพจัด นายวีระ ไพรสิงห์ขร หน.ไปรษณีย์...

ออมสิน จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ธนาคารออมสินภาค 11 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายให้กับผู้สูงวัยหรือรุ่นพี่...