เศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 3 ปี 64 หดตัวจากไตรมาสก่อน จากการระบาดของ covid 19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรง

นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งนี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2564...

แบงก์ชาติ จัดสัมมนา ที่ขอนแก่น

19 สิงหาคม 252 ที่โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน...

ธปท อีสาน เสวนาเศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล” โดยกล่าวถึงพัฒนาการ ที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก...

ธปท อีสาน จัดอบรม BOT NE Talk การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโครงการ   BOT NE Talk ครั้งที่ 2 "การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ"  โดยนายชุมพร   พารา ...

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนมีการ แอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนมีการ แอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย   ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชน...