เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ขยายตัวซะลอลง

4 พ.ย 2562 นายปราสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่วเศรษฐกิจและกรงินภาคตะวันออกเฉียงหนือไตรมาสที่ 3ปี 2562 โดยภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 2562...

แบงก์ชาติ จัดสัมมนา ที่ขอนแก่น

19 สิงหาคม 252 ที่โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน...

ธปท .ชี้เศรษฐกิจอีสาน ขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจได้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธปท.ชี้เศรษฐกิจอีสาน ขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจได้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนจะกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงไตรมาสสามและสี่ดีขึ้น...

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน

2 พ.ย 2561 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายประสาท สมจิตรนึก   ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2561...

ธปท อีสาน เสวนาเศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล” โดยกล่าวถึงพัฒนาการ ที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก...

ธปท.อีสาน แถลง เศรษฐกิจไตรมาส 2 ดีขึ้น ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3

วันที่ 2 สค 2561 ที่ ธปท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561...

ธปท อีสานแถลงภาพรวมเศรษฐกิจอีสาน ขยายตัว

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการใช้จ่ายภาครัฐ...

ธปท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวในช่วงขอคืนเงินภาษี

2 กุมภาพันธ์  2560 ที่  ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสมชาย เลิศลาภวศิน  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าว ถึง ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานไตรมาสที่...

ธปท อีสาน จัดอบรม BOT NE Talk การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโครงการ   BOT NE Talk ครั้งที่ 2 "การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ"  โดยนายชุมพร   พารา ...