ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนมีการ แอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนมีการ แอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย   ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชน...