ล่องเรือชม 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ที่ นครพนม

กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำโขงเป็นบริการเรือของทางเทศบาลนครพนม ทุกวัน มีจะมีเรือให้บริการแค่รอบเดียวต่อวันเท่านั้นโดยเรือจะออกจากท่าเวลา 17.00 ของของทุก ๆ วัน ค่าบริการคนละ 50 บาท จำกัดจำนวน 60 คนเท่านั้น...

หนาวนี้ เที่ยวนครพนมชมน้ำโขง

นครพนม จังหวัดแห่งภาคอีสานติดริมน้ำโขง และขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีประเพณีและงานเทศกาลไหล ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก...