โครงการ ปลูกป่าในเมืองขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับศิลปิน  คุณนภ พรชำนิ ได้แถลงข่าวการจัดงาน  ปลูก " อนาคต "  ปลูกป่าในเมืองขอนแก่น  รับชมคอนเสิร์ต ที่สุดยอดจากศิลปินระดับประเทศ ทั้งนี้คอนเสิร์ต ...