นักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก 

นักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.9% 25 มิถุนายน 2564 ที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น      รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ...

นักวิจัย มข.พัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทน พลังงานทดแทนใหม่จากน้ำอ้อย

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560  ที่สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทน...