“มข.”สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ผนึกพลังสร้าง “นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเมือง”

"มข."สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ผนึกพลังสร้าง “นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเมือง” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้...