งานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดงานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปี  โดยนางอัมพวัน    กอนดี...