สำนักงานอัยการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน

22 ส.ค. 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการช่วยเหลือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน...