ออมสิน จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ธนาคารออมสินภาค 11 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายให้กับผู้สูงวัยหรือรุ่นพี่...