สธ ขอนแก่น เตือนประชาชน เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนประชาชน ให้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ด้วยการ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำและอาหาร...