ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ

กระทรวงสาธารณสุขทำแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัด ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ    สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ...