การประชุมความร่วมมือในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ครั้งที่ 10 ที่ขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน   จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข    ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน การประชุมความร่วมมือในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ครั้งที่ 10 ...