ชมรมคนห่วงหัว ห่วงใยเยาวชนไม่สวมหมวกนิรภัย

16 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี   ขอนแก่น   มูลนิธิเมาไม่ขับ   ชมรมคนห่วงหัว   สสสและจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐ   ภาคเอกชน ร่วมกันจัดประชุมโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลานจังหวัดขอนแก่น...