นิติศาสตร์ มข.จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจ ลงนาม MOU เพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มข.จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข .ลงนาม MOU เพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงภายใต้การจัดการศึกษา intestinal เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม...