ชาวขอนแก่นเฝ้าระวังน้ำชี ไหลผ่านขอนแก่น

ชาวขอนแก่นเฝ้าระวังน้ำชี ไหลผ่านขอนแก่น จากการวิเคราะห์ปริมาณมวลน้ำชี ที่จะไหลผ่านพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2564 พบว่า มวลน้ำชี จาก อ.มัญจาคีรี จะเดินทางมาถึง อ.พระยืน และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มี 2...