สารคาม หลัง พายุ โมดุล ผ่าน

31 สค 62 หลังจากพายุ โมดุล ผ่านภาคอีสาน ได้เกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และมหาสารคาม วันนี้ ทีมข่าว ได้มีโอกาส ดูสภาพ หลัง พายุผ่าน...