กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขอนแก่น เรียนรู้การแปรรูปน้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ จากคณะเทคโนโลยี มข.”

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขอนแก่น เรียนรู้การแปรรูปน้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ จากคณะเทคโนโลยี มข." คณะเทคโนโลยี มข.จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.ขอนแก่น อบรมและฝึกปฏิบัติการทฤษฎีของการแปรรูปน้ำนมข้าว...