เกษตรกรขอนแก่นใช้น้ำบาดาลเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร

เกษตรกรขอนแก่นใช้น้ำบาดาลเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร...