สุดคึกคัก นักท่องเที่ยว เที่ยวเชิงเกษตร ที่คอนสาร ชัยภูมิ

สุดคึกคัก นักท่องเที่ยว เที่ยวเชิงเกษตร ที่คอนสารชัยภูมิ 10 พค 2566 ที่บ้านผาเบียด ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่ อย่างคึกคัก เนื่องจาก พื้นที่...