ขอนแก่นฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝน 145 มม น้ำท่วมขังหลายพื้นที่

ขอนแก่นฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝน 145 มม น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ จากสถานการณ์ฝกตกต่อเนื่องในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 วัดปริมาณนำ้ฝนได้ 145 มม. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...