ชาวบ้านโนนทอง อ.เขาสวนกวาง ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ป้องกันการระบาดของโรคที่มาจากยุงลาย

ชาวบ้านโนนทอง อ.เขาสวนกวาง ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ป้องกันการระบาดของโรคที่มาจากยุงลาย นางสาวรำพึง พวงเกตุ ปลัดอำเภอเขาสวนกวางพร้อมด้วย นางสาวกิตติมา ว่องไว ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนทอง...