CFARM เดินสายโรดโชว์ 7 จังหวัด เตรียมขาย IPO 149 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า mai

CFARM เดินสายโรดโชว์ 7 จังหวัด เตรียมขาย IPO 149 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า mai บมจ.ชูวิทย์ฟาร์ม (2019 ) หรือ CFARM ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา ผนึกบริษัท แอสเซท โปร...