ขอนแก่นมุ่งสู่สมาร์ทซิตี้ NT” จับมือ “พิมานกรุ๊ป” MOU บริการสื่อสารโทรคมนาคม ในหมู่บ้านจัดสรร

ขอนแก่นมุ่งสู่สมาร์ทซิตี้ NT" จับมือ "พิมานกรุ๊ป" MOU บริการสื่อสารโทรคมนาคม ในหมู่บ้านจัดสรร .24 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกรเอก แสงแก้ว...