มข จับมือ บริษัทเอเอ็ม หุ่นซีพีอาร์ จำกัด เปิดตัวหุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะ”

มข จับมือ บริษัทเอเอ็ม หุ่นซีพีอาร์ จำกัด เปิดตัวหุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะ” 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ / ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...