ขอนแก่นเมืองหนัง บวงสรวงพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ “๔ ขมัง”

ขอนแก่นเมืองหนัง บวงสรวงพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ "๔ ขมัง" ในปัจจุบัน Soft Power เป็นเรื่องสำคัญกับเศรษฐกิจยุคใหม่ และเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นนโยบายของประเทศ...