บสย. รุกตลาดภูมิภาค ขอนแก่น ดันยอดค้ำฯ ไตรมาส 3 – 4

11 กันยายน 2561 ที่โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด  ขอนแก่น  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย.ได้เปิดโครงตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารพันธมิตรระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งทาง บสย...