ขอนแก่น พร้อมเปิดเที่ยวบินตรง.ขอนแก่น-นครดานัง ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

ขอนแก่น พร้อมเปิดเที่ยวบินตรง.ขอนแก่น-นครดานัง ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว 2 ตค 2566ที่ห้องประชุมหงส์ยนตร์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...