“เมืองพล” จัดใหญ่!งานประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด”

ครบรอบ105 ปี "เมืองพล" จัดใหญ่!งานประเพณี"บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด" อำเภอพลอนุรักษ์ประเพณี"บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาดอำเภอพล"ฮอดเดือน 2 อย่าสุช้าข้าวใหม่ปลามัน ให้เอามาโฮม แต่งบุญประทายข้าว...

เชิญเที่ยวงานบุญกุ้มช้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ 18 – 22 มกราคม 2561

บรรยากาศงานบุญกุ้มช้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ 18 - 22 มกราคม 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...