คนขอนแก่นร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567

คนขอนแก่นร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 . ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

คนขอนแก่น ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

คนขอนแก่น ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า จ.ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ “คนขอนแก่นไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” หลังพบบุหรี่ไฟฟ้าระบาดรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จี้รัฐคงนโยบาย...

คนอีสานไม่เอา!บุหรี่ไฟฟ้า

คนอีสานไม่เอา!บุหรี่ไฟฟ้า https://www.youtube.com/watch?v=CSyq0OO9yl0 รวมพลังภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "คนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"ย้ำจุดยืน คนอีสานจะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันประชาชนภาคอีสานทุกคน...