บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มหาสารคาม

ประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ หรือหนองดูน ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มกลางนาของนายก้าน ปัจจัยโก ราษฎร์บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน...