กำนันบ้านค้อ เมืองขอนแก่น จับมือ 10 ผญบ.กวดขันรถบรรทุกดิน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

กำนันบ้านค้อ เมืองขอนแก่น จับมือ 10 ผญบ.กวดขันรถบรรทุกดิน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ตำรวจ สภเวฬุวัน จับมือ กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน 10 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งด่านกวดขันป้องปราม...