ชาวบ้านป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทําฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ชาวบ้านป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทําฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...