ข้าวโพด อ.บ้านฝาง ข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน

ข้าวโพด อ.บ้านฝาง ข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน 5 เม.ย. 2566 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...