พิธีวางศิลาฤกษ์พระประธาน วัดเทพนิมิตรวราราม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วัดเทพนิมิตรวราราม บ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธาน ขนาดหน้าตัก 9 เมตรสูง 14 เมตร โดยมีหลวงพ่อ พระธรรมวิสุทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9...